Vizita de lucru în Statul Israel

În perioada 21-23 iunie 2016, o delegaţie a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor, condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele comisiei, a efectuat o vizită în Statul Israel. Din delegaţie au mai făcut parte domnul deputat Mihai Deaconu, secretar, precum și domnul deputat Aurelian Mihai şi doamna deputat Elena Ramona Reuer, membri ai comisiei.

Scopul vizitei l-a reprezentat atât menţinerea unei strânse legături cu membri ai comunităţii de români din Statul Israel, cât şi preluarea de bune practici din experienţa israeliană în domeniul gestionării relațiilor cu diaspora. Totodată, acţiunea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării s-a înscris pe linia dialogului constant şi consistent existent între Camera Deputaţilor şi Knesset, oferind noi perspective de continuare şi aprofundare a colaborării bilaterale.

Programul vizitei a cuprins întrevederi cu: domnul Avraham Neguise, președintele Comitetului pentru imigrație, absorbție şi afaceri diaspora din Knesset, şi cu membri ai comitetului, domnul Yoseph Yonah, președintele Grupului parlamentar de prietenie Israel – România din Knesset, domnul Ilan Gilon, singurul parlamentar israelian născut in Romania, domnul David Azoulay, ministru pentru servicii religioase, domnul Meir Porush, ministrul adjunct al educației, doamna Ambasador Colette Avital, președintele Camerei de Comerț Israel-România, președintele Comitetului pentru localizarea şi restituirea proprietăților victimelor Holocaustului, fost președinte al Comitetului parlamentar pentru imigrație, absorbție şi afaceri diaspora, un briefing pe teme de securitate regională, susținut de lt.col. (r) Avital Leibovich, directorul American Jewish Committee Jerusalem, precum şi o întrevedere cu domnul Israel Singer, primarul oraşului Ramat Gan. Totodată, au mai avut loc întâlniri cu conducerea Israel Aerospace Industries şi cu angajați români, cu reprezentanții principalelor organizații ale israelienilor originari din România, vizite la Așezămintele Româneşti de la Ierusalim şi Ierihon, precum şi depunerea unei coroane de flori la Memorialu Yad Vashem.

Momentele incluse în programul vizitei au oferit interlocutorilor români şi israelieni prilejul de a sublinia excelentele relaţii dntre cele două ţări, neîntrerupte timp de 68 de ani, Statul Israel fiind pentru România atât un partener global, cât şi unul constant în regiunea Orientului Mijlociu.

Discuţiile s-au axat, în principal, pe subiecte precum: continuarea dialogului parlamentar la nivel de comisii de specialitate şi grupuri de prietenie, dezvoltarea cooperării economice, cu accent pe valorificarea potenţialului existent în agricultură şi turism, rolul de liant al comunităţilor de români din Israel şi, respectiv, a celei evreieşti din România în susţinerea legăturilor dintre cele două ţări, specificul comunității românești din Israel, angajarea autorităţilor române în sancţionarea tuturor formelor de antisemitism şi negare a Holocaustului, înfrățirea unor orașe, etc.

La întâlnirea delegaţiei parlamentare române cu reprezentanţi ai comunităţii originarilor din România au fost aduse în prim plan subiecte referitoare la modalităţile de exercitare a votului la alegerile parlamentare din toamna acestui an (votul prin corespondență, constituirea de secții de votare în anumite condiții), necesitatea promovării profilului identitar românesc în cadrul societăţii israeliene, importanța învățării limbii române de către generațiile a doua și a treia în vederea menținerii legăturii cu țara din care au venit, programul Next Generation Club al Ambasadei României la Tel Aviv, aspecte consulare, etc.

In general, pe parcursul convorbirilor, partea română a adus la cunoştinţa interlocutorilor israelieni elemente de referință ale relației bilaterale româno-israeliene, progresele înregistrate de România pe calea democratizării, arătându-se astfel că, din 2008, românii care trăiesc în afara graniţelor ţării sunt reprezentanţi în Parlament de către 4 deputaţi şi 2 senatori, precum și că există o bună reprezentare a grupurilor etnice la nivel politic, în cadrul Camerei Deputaţilor fiind constituit un grup parlamentar din care fac parte toţi reprezentanţii minorităţilor naţionale. În acest context, a fost apreciată activitatea domnului deputat Aurel Vainer, precum şi relaţiile cu comunitatea evreiască din România. In egală măsură, au fost apreciați cetăţenii israelieni care au emigrat din România, dar care menţin, în continuare, legătura cu ţara de origine şi îşi arată ataşamentul faţă de valorile culturale româneşti.
In perspectiva marcării, în 2018, a 70 de ani de relații bilaterale între România și Statul Israel, domnul deputat Mircea Lubanovici a propus constituirea unui grup de lucru care să stabilească un calendar comun de acțiuni prin care să fie marcat acest eveniment.

Referitor la problematica Holocaustului, a fost punctată sancţionarea, de către legislația românească, a tuturor formelor de antisemitism şi negare a Holocaustului, România continuând cu paşi concreţi procesul coerent şi conştient de recuperare a trecutului istoric. Totodată, au fost evidențiate şi acte de eroism ale unor cetăţeni români care au ajutat numeroase persoane de origine israeliană, în acele momente critice.

La rândul său, partea israeliană a apreciat colaborarea româno-israeliană dezvoltată de-a lungul timpului şi şi-a exprimat dorinţa pentru continuarea, în aceiaşi parametri. A fost subliniat aportul comunității originarilor din România la formarea societății israeliene, precum și integrarea sa foarte bună.

Vizita în Statul Israel a evidenţiat rolul comisiilor de specialitate în angajarea părţilor într-un dialog deschis şi constructiv pe subiecte de interes reciproc și a contribuit la aprofundarea relațiilor dintre Camera Deputaților și Knesset. În vederea continuării dialogului demarat la Ierusalim, domnul deputat Mircea Lubanovici, președintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor, a adresat omologului israelian, domnul Avraham Neguise, invitația de a efectua o vizită în România, la o dată reciproc convenabilă.

Departamentul de Presă

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress