Reuniunea Forumului Românilor de Pretutindeni

În calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Parlamentul României, precum şi în calitate de preşedinte al Subcomisiei pentru problemele românilor de Pretutindeni, doresc să evidenţiez şi să salut, totodată, o nouă reuniune a reprezentanţilor românilor din diaspora la Bucureşti – Forumul Românilor de Pretutindeni, organizată de către Departamentul Românilor de Pretutindeni din cadrul Guvernului României. Reamintesc colegilor mei că acest forum apără drepturile românilor din străinătate, acţionează pentru unitatea românilor din afara graniţelor ţării, precum şi a asociaţiilor româneşti existente pe mapamond, în vederea promovării acelor aspecte care să transmită lumii un mesaj pozitiv despre adevăratul spirit românesc, prin implicarea tuturor românilor din diaspora în procesul de îmbunătăţire a imaginii României în lume.

Această reuniune a reuşit şi în 2010 să propună soluţii la problemele diasporei şi României, folosindu-se de experienţa acumulată în diaspora de personalităţile româneşti emigrate în străinătate şi de specialiştii români de valoare din diverse domenii. Suntem siguri că experienţa dobândită până acum de reprezentanţii românilor din toată lumea, precum şi solidaritatea crescândă a românilor din diaspora cu românii din ţara-mamă vor genera şi în acest an o seamă de idei şi direcţii de acţiune pentru protejarea intereselor românilor din afara graniţelor ţării.

Având în vedere cele expuse mai sus, fac apel la toţi compatrioţii din diaspora, dar şi la românii din ţară şi la colegii mei parlamentari să facă eforturi unite şi să valorifice toate calităţile specifice poporului român – inteligenţa, hărnicia şi solidaritatea naţională -, singura modalitate care poate promova valorile naţionale în ochii occidentalilor şi prin care toate neajunsurile de imagine ale României pot să fie înlăturate.

Consider, în concluzie, că dincolo de importantele semnificaţii cultural-politice ale acestui forum, românii trebuie să folosească acest prilej minunat de apropiere între ei şi pentru a stabili relaţii economice de colaborare şi întrajutorare, pentru a lega prietenii trainice, care să permită inclusiv noi abordări în domeniul businessului, de natură să contribuie atât la bunăstarea comunităţilor româneşti din toată lumea, cât mai ales la accelerarea depăşirii efectelor crizei în care încă se află lumea întreagă.

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress