Promovarea a două iniţiative legislative privind declararea a două noi sărbători legale

Fiind un român din diaspora, am locuit mulţi ani în Statele Unite ale Americii – care constituie şi rămân un model de toleranţă în domeniul respectării drepturilor omului şi de respectare a libertăţilor religioase a cetăţenilor – am fost inspirat să promovez două iniţiative legislative. Una dintre acestea declară ca sărbătoare legală şi zi nelucrătoare – Ziua Românilor de Pretutindeni – instituită prin Legea nr.299/2007 şi conferă importanţa cuvenită milioanelor de români din afara României în conştiinţa românilor din interiorul graniţelor ţării.

Se acordă, astfel, recunoaşterea legislativă corespunzătoare rolului însemnat al românilor din diaspora la progresul României – atât prin contribuţia lor la păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor culturale, dar şi prin banii trimişi rudelor din ţar゠care stabilizează de ani buni balanţa de plăţi a ţării-mamă!
Promovarea celei de-a doua iniţiative legislative, care instituie “Ziua Naţională a Rugăciunii” ca sărbătoare legală nelucrătoare, este menită să consacre o zi specială din an apropierii de Dumnezeu prin rugăciune, reamintind, tuturor, că – prin însăşi etnogeneza sa – poporul român “se declară un popor creştin”, primind mesajul Evangheliei de la Sfântul Apostol Andrei – “Cel dintâi chemat dintre Apostoli”.

În această zi dedicată lui Dumnezeu, toţi credincioşii români se vor putea uni prin puterea rugăciunii înaintea lui Dumnezeu, indiferent de religia, confesiunea sau denominaţia creştină căreia îi aparţin, conform îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos: “Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte lucruri vi se vor adăuga!” – (Matei, VI, 33).

Trebuie să precizez că alte ţări din Uniunea Europeană au mai multe sărbători legale libere decât România: astfel, Slovacia are 15, iar Malta şi Spania – 14. În acelaşi context, se cuvine menţionat şi faptul că-n cererea de reexaminare a primei forme a Legii nr.202/2008 venită la promulgare, preşedintele Băsescu a subliniat că trebuie să ţină cont de faptul că “românii beneficiază de cele mai puţine zile de sărbătoare legală cu însemnătate spirituală”!

Totodată, vă invit – pe această cale – stimaţi colegi deputaţi, să participaţi împreună cu mine, în calitate de coiniţiatori la aceste iniţiative legislative de natură să-i apropie pe românii din ţară de românii din diaspora şi să ne apropie pe toţi de Dumnezeu.

Dumnezeu să-i lumineze pe toţi românii şi pe noi, cei care decidem soarta ţării şi a poporului nostru în spiritul credinţei în Hristos şi în Dumnezeu, pentru a se împlini cuvintele Bibliei: “Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.” (Cartea Cronicilor 7:14)

Deputat Mircea Lubanovici

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress