Problema intoleranţei şi a discriminării este una reală în România

Onorat Prezidiu,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Vă aduc în atenţie studiul Băncii Mondiale privind necesitatea incluziunii romilor în România. În prezent, minoritatea romă este caracterizată de sărăcie, veniturile famiilor rome fiind la jumătate faţă de restul populaţiei. Mai mult decât atât, discriminarea la care sunt expuşi exclude sau face dificilă integrarea romilor pe piaţa muncii.
Ca şi cum excluziunea economică nu ar fi suficientă, copiii romi sunt deseori discriminaţi în şcoli, fie prin neintegrarea lor în colectivul şcolar, fie chiar prin izolarea lor prin crearea de clase distincte. În aceste condiţii, acestor copii le sunt limitate în mod clar şansele la educaţie, la integrare socială şi dezvoltare. Ne mai miră astfel că aproape 90% dintre elevii de etnie romă abandonează şcoala înainte de terminarea studiilor? Sau că jumătate din romii activi lucrează în economia informală?


Problema intoleranţei şi a discriminării este una reală în România, iar conştientizarea şi asumarea acesteia este mai mult decât necesară.
Deşi guvernanţii au discursuri de incluziune şi de susţinere a minorităţii rome, în realitate acţiunile acestora sunt limitate şi cu un impact redus. Mai mult decât atât, atitudinile de respingere din instituţiile publice reprezintă încă una din principalele cauze ale neintegrării romilor. În acest sens, Banca Mondială prezintă României câteva direcţii clare de acţiune, cu rezultate clare pe termen mediu şi lung, şi anume: eliminarea diferenţei privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi prin investiţii specifice în sănătate, alimentaţie şi educaţie; realizarea de investiţii în dezvoltarea competenţelor tinerilor adulţi romi pentru a le facilita inserţia pe piaţa muncii; susţinerea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit şi accesul la infrastructura de bază pentru a îmbunătăţi bunăstarea familiilor rome.

Cred cu tărie că dacă aceste recomandări ar fi implementate cu bună credinţă de către decidenţii politici, şi nu spre beneficiul economic al unora dintre baronii locali, şansele României şi ale minorităţii rome la dezvoltare şi bunăstare cresc considerabil. Ţine doar de voinţa politică asumarea acestor proiecte cu impact pe termen lung, dar cu rezultate atât de benefice la adresa întregii societăţi româneşti!

 

Mircea  Lubanovici, Deputat-PDL

8 aprilie 2014

 

You can leave a response, or trackback from your own site.
Powered by WordPress