Modificarea cărții de identitate

Ref: Întrevederea membrilor Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu Florin Dumitru Baba – comisar şef de poliţie în cadrul MAI – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Marţi, 5 aprilie a.c., la şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, din Camera Deputaţilor, au avut loc dezbateri privind necesitatea schimbării cărţii de identitate româneşti, în ce priveşte forma şi conţinutul acesteia, după modelul celor adoptate în alte state ale Uniunii Europene.

Dezbaterea a avut în vedere numărul mare al cetăţenilor români care întâmpină probleme în raport cu diferitele instituţii de drept public sau privat din statele de rezidenţă, sub aspectul probării identităţii posesorului cărţii de identitate care nu conţine semnătura olografă, data naşterii şi alte elemente de siguranţă.

La solicitarea membrilor Comisiei, care au adus în atenţie principalele inconveniente ale prezentului format anacronic al cărţii de identitate, rămas la nivelul anilor 90, comisarul Florin Baba a prezentat stadiul procesului de modificare a actelor de identitate, măsurile organizatorice şi tehnice de implementare, precum şi beneficiile ce vor fi oferite de noile documente care, conform estimărilor actuale, le-ar putea înlocui pe cele eliberate până în prezent începând cu cea de-a doua parte a anului viitor.

De asemenea, în cadrul şedinţei a fost subliniat faptul că prin modificările cadrului normativ privind emiterea noilor cărţi de identitate după modelul şi cu respectarea standardelor europene în materie se va oferi cetăţeanului posibilitatea de a opta pentru o carte de identitate (CI) ce conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat, cu elemente de particularizare şi de siguranţă, sau o carte electronică de identitate (CEI) ce va conţine date suplimentare faţă de CI, date înscrise în mediu de stocare, precum certificate digitale şi date biometrice ale titularului.

Departamentul de comunicare
Bucureşti, 06 aprilie 2016

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress