Intrevederea Comisiei pentru drepturile omului cu Susanne Eberstein

În calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi preşedinte al Subcomisiei pentru Demnitatea Umană, deputatul Mircea Lubanovici a participat, marţi 29 octombrie 2013, la întâlnirea Comisiei cu delegaţia suedeză condusă de doamna prim-vicepreşedinte al Parlamentului Suedez, Susanne Eberstein.

Pincipala temă abordată în cadrul discuţiei a fost problema minorităţilor de etnie romă, prilej cu care delegaţia română a prezentat un raport de activitate şi a exemplificat cu câteva programe punctuale de sprijin al comunităţii rome. Acestea fac referire la facilitarea accesului la educaţie, accesul la servicii medicale de bază, integrarea socială, respectiv asigurarea reprezentării minorităţilor rome în structurile politice.

Delegaţia suedeză, prin vocea doamnei prim-vicepreşedinte Susanne Eberstein, a expus priorităţile Suediei legate de reducerea sărăciei, lupta pentru drepturile minorităţilor şi ale femeilor, menţionând că minorităţile trebuie tratate atât ca problemă, cât şi ca oportunitate, respectiv că munca în echipă dintre bărbaţi şi femei este considerabil mai eficientă.

Deputatul Mircea Lubanovici a subliniat faptul că problemele societăţii actuale au rădăcini adânci, determinate de modul în care este tratată instituţia familiei: “Pentru rezolvarea şi preîntâmpinarea lor trebuie să acţionăm în profunzime la solidificarea instituţiei familiei, împotriva destrămării acesteia şi împotriva violenţei domestice.”

Totodată, deputatul Lubanovici a apreciat interesul pe care delegaţia suedeză îl manifestă în legătură cu probleme de importanţă majoră şi de interes comun, precum violenţa în familie şi violenţa asupra femeilor, invitând partea suedeză la un dialog şi la un schimb de bune practici.

Reprezentanţii parlamentului român au felicitat eforturile pe care autorităţile suedeze îl depun în integrarea comunităţilor de români în societatea suedeză şi au arătat consideraţie pentru politica suedeză a liberei circulaţii şi de sprijinire a României în aderarea la spaţiul Schengen.

În încheiere reprezentanţii parlamentului suedez şi-au exprimat aprecierea pentru activitatea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Senat şi Camea Deputaţilor şi şi-au arătat disponibilitatea de a dezvolta relaţiile parlamentare româno-suedeze pe proiecte specifice.

You can leave a response, or trackback from your own site.
Powered by WordPress