Integrarea obiectivelor Agendei 2030 in Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila

Marți, 16 februarie a.c., deputatul Mircea Lubanovici, în calitate de membru al Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă din Parlamentul României, a participat la o primă întâlnire de lucru la Academia Română cu prof. dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române, prof. dr. Valeriu Ioan Franc, director general adjunct INCE și prof. dr. George Georgescu, secretar ştiințific INCE.

În cadrul întâlnirii, prin luările de cuvânt, s-a subliniat importanţa acestei Subcomisii, care-şi asumă rolul de catalizator, prin promovarea proiectelor şi iniţiativelor legislative necesare pentru susţinerea implementării, la nivel naţional, a angajamentelor asumate pe dezvoltare durabilă şi schimbări climatice, prin lansarea de dezbateri cu factorii de răspundere pe aceste subiecte extrem de importante pentru întreaga omenire.
Se impune unirea eforturilor tuturor părţilor implicate în elaborarea şi relaţionarea politicilor publice interne, în vederea actualizării şi integrării obiectivelor Agendei 2030 în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă. Eşecul implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă elaborată încă din anul 2008, se datorează şi lipsei de asumare a politicilor publice, de către toate partidele politice, pe termen mediu şi lung şi a lipsei de finanţare a acestora.
Parlamentul poate promova acele proiecte de Lege care să susţină obiectivele durabile, să sensibilizeze factorii decidenţi, prin iniţierea unui Plan de acţiune de abordare holistică, iar acţiunea Subcomisiei noastre este imperativă, având în vedere că 184 de state au agreat Agenda 2030.
Academia Română, în calitate de reprezentantă a unui set unic de valori unanim recunoscute, constituie un factor esenţial în promovarea acestor obiective globale de dezvoltare durabilă.
Dialogul iniţiat astăzi trebuie să fie continuat prin întâlniri de lucru periodice, în vederea actualizării şi implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României.

Departamentul de comunicare

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress