Despre iniţierea unui parteneriat româno-american în domeniul serviciilor sociale

Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Unele dintre cele mai importante obiective ale guvernării Partidului Democrat Liberal au în vedere şi sunt următoarele:
• asigurarea condiţiilor instituţionale şi financiare pentru susţinerea familiilor tinere, reducerea abandonului copiilor, precum şi combaterea violenţei în familie;
• creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate;
• asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor din mediul urban şi rural, al familiei şi persoanelor de vârsta a treia, al persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor;
• diminuarea discriminărilor de orice natură.

În calitate de deputat în Colegiul nr.3 – Diaspora şi având ca zonă de reprezentare Statele Unite ale Americii, am iniţiat un parteneriat româno-american, vizând creşterea calităţii serviciilor sociale. În acest sens, am organizat o delegaţie formată din şapte reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Primăriei sectorului 6, delegaţie care se află în momentul de faţă în Statele Unite pentru un schimb de experienţă, care va dura zece zile.

Delegaţia are ca obiective: vizitarea mai multor centre sociale de tipul “centre de educaţie şi consiliere”, “centre sanitare”, “centre pentru protecţia persoanelor defavorizate şi cu dizabilităţi”, “centre pentru dezintoxicarea persoanelor care au consumat droguri”, “adăposturi pentru persoanele vârstnice”, precum şi cantine sociale care deservesc peste 20 de mii de persoane săptămânal.

Angajaţii sectorului 6 vor vizita aceste centre sociale în oraşele: Sacramento, Los Angeles şi New York. De asemenea, delegaţia va avea întâlniri cu reprezentanţii comunităţilor româneşti din zonele respective. Iniţierea acestor tipuri de parteneriate în aceste schimburi de experienţă au ca principale obiective următoarele:
• creşterea eficienţei structurilor instituţionale;
• susţinerea participării active a societăţii civile la furnizarea serviciilor sociale şi stimularea voluntariatului;
• raţionalizarea diferitelor tipuri de asistenţă socială acordate atât familiilor, cât şi persoanelor fizice
Vă mulţumesc.

Deputat Mircea Lubanovici

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress