Conferinţă internaţională – Efectele instituţionalizării asupa dezvoltării copilului

Miercuri, 13 noiembrie 2013, deputatul Mircea Lubanovici a participat la conferinţa Efectele instituţionalizării asupa dezvoltării copilului, organizată la Palatul Parlamentului de către Institutul pentru Dezvoltarea Copilului. La conferinţă au luat parte atât autorităţi, cât şi specialişti şi organizaţii implicate activ în domeniul protecţiei copilului.

Pe baza recomandărilor făcute de reprezentanţii institutelor de specialitate, în cadrul conferinţei a fost accentuată ideea că sistemul de protecţie socială al copilului necesită o prioritizare a obiectivelor în această ordine: prevenirea abandonului şi menţinerea îndelungată a copilului în familia de provenienţă, integrarea copilului într-un mediul familial sănătos – adopţia – şi în cele din urmă, asigurarea protecţiei în centre specializate.

Paricipanţii au reliefat progresele datorate eforturilor concertate, însă au atras atenţia aupra unor neajunsuri în sistem, cum ar fi nevoia înfiinţării de Tribunale pentru copii la nivelul fiecărui judeţ şi necesitatea de a avea manageri de caz care să cunoască îndeaproape situaţia copilului. Aceştia au reclamat şi calitatea slabă a serviciilor de asistenţă socială datorată lipsei subcontractării şi implicit a concurenţei pe această piaţă.

În cadrul conferinţei profesorii americani Charles Nelson – Universitatea Harvard, Charles Zeanah – Universitatea Tulane şi Nathan Fox – Universitatea Maryland – au prezentat concluziile cercetărilor ştiinţifice desfăşurate pe parcursul a 12 ani asupra unei populaţii reprezentative de copii abandonaţi din Bucureşti. Studiul demonstrează că acei copii care au fost plasaţi în asistenţă maternală au mai puţine tulburări emoţionale şi anxietăţi comparativ cu cei care au fost crescuţi în instituţii. Mai mult, momentul intervenţiei este crucial, copiii dezinstituţionalizaţi înainte de vârsta de doi ani fiind asociaţi cu o dezvoltare mai bună a limbajului, a sănătăţii mentale, a activităţii cerebrale şi al abilităţilor sociale, respectiv cu un scor al inteligenţei (IQ) mai ridicat.

Având în vedere preocuparea sa pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ al adopţiilor, deputatul Lubanovici a considerat binevenită iniţiativa acestei dezbateri. Domnia sa şi-a exprimat convingerea că este esenţial ca viitoarele modificări legislative şi deciziile privitoare la protecţia copilului să fie fundamentate pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice.

Deputatul Lubanovici este un susţinător al facilitării procesului de adopţie şi al instituirii unui mecanism sigur şi eficient de urmărire post-adopţie al copiilor pentru prevenirea abuzurilor în noua familie.

În opinia acestuia, sistemul de protecţie al copilului în România trebuie să implice mai puţini funcţionari şi mai mulţi specialişti: „Repercusiunile asupra personalităţii şi conduitei copiilor abandonaţi sunt grave, iar eforturile noastre trebuie canalizate nu doar în asigurarea unei baze materiale pentru dezvoltare, ci trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a-i înconjura pe aceşti copii de oameni calificaţi, care să le înţeleagă drama şi să-i ajute să treacă peste diferitele tulburări sau deficienţe”.

You can leave a response, or trackback from your own site.
Powered by WordPress