Argumente pentru amendarea Legii cetăţeniei române, o necesară reparaţie pentru milioane de români din Diaspora

În calitate de deputat ales în Colegiul nr.3 – Diaspora şi având ca zonă de reprezentare şi Statele Unite ale Americii, m-am angajat să apăr interesele celor pe care-i reprezint şi care trăiesc în ţara care a constituit, încă de la înfiinţarea sa, un model de democraţie şi de respectare a drepturilor cetăţenilor săi. Ataşamentul deosebit al românilor din afara graniţelor României faţă de ţara-mamă şi valorile tradiţionale româneşti este incontestabil, indiferent dacă cetăţenii de naţionalitate română, care trăiesc peste ocean, şi-au mai păstrat sau nu cetăţenia română. Tocmai acestor români – care au ales libertatea şi curajul de a-şi reclădi viaţa de la zero în SUA ori în alte ţări occidentale, înainte de data de 22 decembrie 1989 – regimul comunist le-a ridicat cetăţenia din motive neimputabile lor, doar pentru că aceştia şi-au dorit să trăiască liberi şi demni într-o societate care putea să le ofere această posibilitate. Eu şi familia mea putem fi un exemplu în acest sens, alături de celelalte sute de mii de români.

Pe aceste considerente, precum şi ca o consecinţă a principiilor expuse în Programul de guvernare al Partidului Democrat Liberal 2008-2012, consider că redobândirea cetăţeniei de către aceşti conaţionali ai noştri este necesară şi o binevenită reparaţie morală. În acest scop, am conceput – împreună cu alţi deputaţi, care au pus pe primul plan patriotismul şi nu apartenenţa politică – o serie de amendamente la Legea cetăţeniei române, nr.21/1991, cu modificările şi completările de rigoare – care să simplifice la maximum procedura relativ complicată şi greoaie de redobândire a cetăţeniei române în aceste momente.
Cele mai importante amendamente se referă la următoarele modificări ale legii:

1. Persoanelor care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor ori nu le-a fost recunoscută, precum şi descendenţilor acestora până la gradul III li se poate acorda cetăţenia română la cerere, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acesteia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

2. Persoanele acestea pot depune cerere de recunoaştere ori acordare a cetăţeniei române la misiunile diplomatice ori oficiile consulare competente ale României, ceea ce scuteşte de cheltuieli mari românii din afara graniţelor ţării, care doresc să beneficieze de redobândirea cetăţeniei. Mai mult chiar, îmbunătăţirile Legii cetăţeniei limitează la numai 5 zile intervalul în care misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României trebuie să transmită documentele solicitantului spre Comisia pentru cetăţenie.

3. Faptul că solicitantul cetăţeniei nu a comis nicio infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român urmează să se dovedească prin completarea unei declaraţii pe proprie răspundere în acest sens şi prin solicitarea de relaţii şi informaţii de la orice autorităţi competente de către Comisia pentru cetăţenie, ceea ce este de natură a scurta timpul de derulare a analizării în cadrul instituţiilor abilitate.

4. Cele mai importante amendamente demonstrează consideraţia pe care eu şi partidul din care fac parte o acordăm acestor conaţionali, prin aceea că timpul maxim în care ministerul de resort este obligat să răspundă este de maxim şase luni, iar răspunsul se trimite aplicantului prin poştă, în timp ce, în prezent, actul normativ privind obţinerea cetăţeniei se publică doar în Monitorul Oficial.

Sperăm că eforturile reunite ale partidelor îndreptate spre satisfacerea doleanţelor românilor din diaspora vor contribui la strângerea relaţiilor cu ţara de origine a milioanelor de români din diaspora; va aduce o reparaţie imensă a greşelilor regimului comunist faţă de această categorie a cetăţenilor români şi, nu în ultimul rând, redobândirea cetăţeniei române va fi un imbold şi o motivaţie în plus de participare a acestora la viaţa politico-economică şi socială a României.

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress