Apel pentru respectarea libertăţii religioase în Iranul zilelor noastre

Ca parlamentar român, membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi membru al Grupului de rugăciune din Parlamentul României, precum şi în calitate de reprezentant al românilor din mai multe ţări libere doresc să reafirm că libertatea nu este un dar al oamenilor, ci este darul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit nouă, oamenilor. Se pare că sentinţa filozofică lansată în secolul trecut de André Malraux, care spunea: “Secolul al XXI-lea va fi religios sau nu va fi deloc!” – este mai actuală azi decât oricând, chiar dacă am fi înclinaţi s-o considerăm exagerată, dată fiind desacralizarea societăţii contemporane. Pentru toate acestea, dar mai ales în calitate de creştin practicant, mă simt alături de toţi aceia care mai suferă pentru credinţa în Dumnezeu şi în secolul nostru!

De aceea, vestea că într-o închisoare din Iran, un creştin, Yousef Nadarkhani, a fost condamnat la moarte pentru crima de a fi devenit creştin, pare a fi din Evul Mediu. Alegerea credinţei – făcută încă din adolescenţă – nu este sancţionată ca atare în legile statului iranian, ci doar într-o sentinţă sau fatwă a fondatorului Revoluţiei iraniene din 1979. Mai mult decât atât, el nu este doar un simplu creştin, ci este preotul, păstorul unei comunităţi formate din peste 400 de creştini, fapt pentru care a şi fost arestat încă din 2009 – când a încercat să obţină autorizaţia pentru legalizarea bisericii pe care o conduce.

Remarcabil este că – asemenea martirilor creştini din Imperiul Roman – Yousef Nadarkhani a refuzat să se lepede de credinţa creştină, deşi era ameninţat cu pedeapsa capitală. O astfel de situaţie este inadmisibilă într-o ţară care se vrea parte a Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu atât mai mult cu cât Iranul este şi semnatar al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Considerăm că niciun popor nu poate trăi în libertate politică dacă nu permite mai întâi oamenilor să-şi aleagă propria credinţă religioasă. Libertatea religioasă este expresia libertăţii politice! Această convingere ne-am aştepta să fie cu atât mai puternică în Iran, cu cât poporul iranian este urmaşul unui popor biblic, persanii – popor care a dat o cultură atât de valoroasă.

Şi poporul român a avut martiri care şi-au dat viaţa pentru credinţă. Demn de remarcat şi amintit este exemplul domnitorului Constantin Brâncoveanu care a refuzat să se lepede de credinţa în Domnul Iisus Christos, preferând să fie decapitat împreună cu cei patru fii ai săi. De asemenea, perioada comunistă a dat nenumăraţi martiri care au preferat să moară decât să renunţe la credinţa lor în Dumnezeu.

Nu putem să trecem sub tăcere suferinţele fraţilor noştri în credinţă din Iran şi de aceea facem un apel către toţi liderii şi credincioşii din România să ni se asocieze în rugăciune, indiferent de biserica de care aparţin. Nu putem uita faptul că, până nu demult, şi în România credincioşii au fost persecutaţi de către un guvern comunist care îl sfida pe Dumnezeu şi care până la urmă a fost judecat de Dumnezeu.

Nu putem să uităm cum ani de zile oameni politici creştini din naţiunile libere au intervenit în nenumărate rânduri pentru credincioşii din România. De aceea, la rândul meu, astăzi, în calitate de parlamentar, cer insistent, pe aceasta cale, Guvernului României şi întregii clase politice româneşti să facă toate demersurile necesare pe toate căile diplomatice pentru eliberarea pastorului Yousef Nadarkhani!
Solicit, totodată, Guvernului Iranului cu toată fermitatea să respecte dreptul cetăţenilor săi de a se închina în felul lor la Dumnezeu, cu convingerea că măreţia naţiunii iraniene nu va fi diminuată, ci sporită de un gest de clemenţă, mai ales în condiţiile în care a dăruit umanităţii realizări remarcabile şi care, considerăm noi, are încă nevoie de binecuvântarea Unicului Dumnezeu, în faţa căruia noi toţi vom da într-o zi socoteală, inclusiv conducătorii statului iranian.

Nu trebuie să uităm că – dacă pentru noi, cei care trăim în democraţie – dreptul la libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă reprezintă normalitatea şi firescul – sunt încă semeni şi fraţi creştini pentru care aceste drepturi fundamentale stipulate de art.18 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului reprezintă încă o cauză dreaptă în lupta împotriva regimurilor totalitare!

Deputat Mircea Lubanovici

Both comments and pings are currently closed.
Powered by WordPress