Apel la responsabilizare pentru viitorul nostru economic

Criza bugetară din SUA ne oferă un prilej prielnic de reflecţie la situaţia economică a României. Întrebarea principală care derivă acum este în ce măsură suntem noi pregătiţi să facem faţă la o nouă criză economico-financiară mondială?

Declaraţie politică

 

Apel la responsabilizare pentru viitorul nostru economic

 

Onorat Prezidiu,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Criza bugetară din SUA ne oferă un prilej prielnic de reflecţie la situaţia economică a României. Întrebarea principală are derivă acum este în ce măsură suntem noi pregătiţi să facem faţă la o nouă criză economico-financiară mondială? În ce măsură guvernul a implementat măsuri care să întărească economia sau intenţionează să aplice programe eficiente care să susţină competitivitatea antreprenorilor români?

Din păcate, ultimele date oficiale arată lipsa de viziune şi de preocupare a guvernanţilor pentru acest domeniu. Constatăm astfel că stupoare că, în luna august, salariul mediu a scăzut faţă de luna precedentă cu aproape două procente, în domenii industriale strategice precum telecomunicaţii, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, transporturi pe apă, fabricarea produselor farmaceutice de bază, colectarea şi epurarea apelor uzate, dar şi în cercetare-dezvoltare şi în fabricarea produselor textile. Doresc să subliniez că aceste domenii au o importanţă semnificativă pentru România: sunt sectoare care, pe de o parte, asigură alinierea noastră la standardele europene (colectarea şi epurarea apelor uzate ar trebui să fie o normalitate, nu un obiectiv european), şi, pe de altă parte, angajează o parte semnificativă din forţa de muncă disponibilă de pe teritoriul ţării, având şi contribuţii importante la bugetul de stat.

Este regretabil că munca în cercetare-dezvoltare, zonă care poate cu succes să ne asigure competitivitatea la nivel european, suportă o retribuţie mai mică în timp ce salariile din domeniul extractiv au crescut semnificativ. Stimaţi colegi, cred că este necesar să vă atrag atenţia că forţa mondială a marilor economii derivă tocmai din rezultatele fructificate din inovaţiile cercetării, economii ce au depăşit de mult etapa dezvoltării pe baza poluantei industrii extractive!

Cred că suntem cu toţii conştienţi de decalajul nostru de dezvoltare în raport cu Uniunea Europeană şi ceilalţi actori importanţi mondiali – diferenţa aceasta nu poate fi recuperată impulsionând domeniul extractiv la presiunea sindicatelor! Presiunea voturilor, onoraţi guvernanţi, nu ar trebui să dicteze direcţiile economice strategice! Suportăm cu toţii campania publică în favoarea industriei cărbunelui, una evident depăşită economic şi tehnologic, în detrimentul tehnologiilor verzi, mai puţin poluante. Să mai adaug că avem un termen limitat pentru îndeplinirea standardelor europene privind energia verde?

Adresez guvernanţilor un apel la responsabilizare, la implementarea de măsuri care să stimuleze domeniile productive ale ţării, ce au dovedit că ne asigură sustenabilitatea economică pe termen lung!

Vă mulţumesc pentru atenţie!

 

Data                                                                                                        Deputat-PDL

08.10.2013                                                                                   Mircea  Lubanovici

 

You can leave a response, or trackback from your own site.
Powered by WordPress